adidas NMD_R1 Shoes Women's

Trình trạng sản phẩm : New with box


$ 64.99


Thông tin người bán :


Tài khoản người dùng : adidas_official

Tỉ lệ phản hồi : RedShooting

Điểm phản hồi : 154107

Phần trăm phản hồi tích cực : 95.6

Top xếp loại người bán :

Brand : adidas

Manufacturer : adidas

Model Number : EFZ89

Style : Lifestyle, Athletic & Sneakers

Width : B