Apple iPhone 8 64GB | 256GB (GSM UNLOCKED) BLACK | SILVER | GOLD | RED *NEW*

Trình trạng sản phẩm : New


$ 539.95


Thông tin người bán :


Tài khoản người dùng : santamonicawireless

Tỉ lệ phản hồi : YellowShooting

Điểm phản hồi : 17301

Phần trăm phản hồi tích cực : 99.4

Top xếp loại người bán : 1

Color : BLACK / SILVER / GOLD / RED

Network : GSM UNLOCKED

Brand : APPLE

Storage Capacity : 64GB / 256GB

Lock Status : GSM UNLOCKED

Model Number : (GSM)

Contract : Without Contract

MPN : A1905