ASUS ROG GT-AX11000 Tri-band WiFi Gaming Router

Trình trạng sản phẩm : New


$ 449.99


Thông tin người bán :


Tài khoản người dùng : newegg

Tỉ lệ phản hồi : GreenShooting

Điểm phản hồi : 890837

Phần trăm phản hồi tích cực : 97.2

Top xếp loại người bán :

Brand : ASUS

Number of LAN Ports : 4

Network Connectivity : Wireless-Wi-Fi 802.11ax

MPN : GTAX11000