- 30 %

DJI Mavic 2 Pro - Hasselblad Camera - HDR Video - Brand New!

Trình trạng sản phẩm : New


$ 2158.56

$ 1499


Thông tin người bán :


Tài khoản người dùng : consumerelectronicscostsavers

Tỉ lệ phản hồi : TurquoiseShooting

Điểm phản hồi : 32030

Phần trăm phản hồi tích cực : 99.2

Top xếp loại người bán : 1

Weight : 6.5

Brand : DJI

Model : DJI Mavic Pro

Maximum Control Range : 22704 ft (6920 m)

California Prop 65 Warning : Chemical, Lead

Custom Bundle : No

Type : Ready to Fly Drone

Connectivity : Remote Control

Camera Features : Auto Exposure Bracketing

FPV Operation : Yes

Modified Item : No

Maximum Flight Time : 31 min

MPN : CP.MA.00000019.01

Camera Integration : Camera Included

MPN : CPMA0000001901