- 52 %

Milwaukee 2691-22 M18 18v Compact Drill & Impact Driver Combo Kit

Trình trạng sản phẩm : New


$ 399

$ 189


Thông tin người bán :


Tài khoản người dùng : hardware_sales_inc

Tỉ lệ phản hồi : RedShooting

Điểm phản hồi : 296312

Phần trăm phản hồi tích cực : 99.7

Top xếp loại người bán :

Brand : Milwaukee

MPN : 2691-22

Country/Region of Manufacture : China