Mont Blanc Legend Cologne by Mont Blanc, 6.7 oz EDT Spray for Men NEW IN BOX

Trình trạng sản phẩm : New


$ 47.61


Thông tin người bán :


Tài khoản người dùng : valentineperfumecom

Tỉ lệ phản hồi : YellowShooting

Điểm phản hồi : 18799

Phần trăm phản hồi tích cực : 98.9

Top xếp loại người bán :

Authenticity : 100% Guaranteed

Size : 6.7 oz

Fragrance Type : Eau De Toilette

Fragrance Name : Mont Blanc Legend

Brand : Mont Blanc

Packaging : Not a tester.