Naruto Itachi Uchiha Akatsuki Shinobi Headband Cosplay Anime 37" US Seller

Trình trạng sản phẩm : New


$ 7.99


Thông tin người bán :


Tài khoản người dùng : toysbytom1

Tỉ lệ phản hồi : YellowShooting

Điểm phản hồi : 13514

Phần trăm phản hồi tích cực : 99.4

Top xếp loại người bán : 1

Country/Region of Manufacture : China