New 40L Outdoor Neutral Military Tactical Backpack Rucksacks Hiking Travel Bag

Trình trạng sản phẩm : New


$ 23.91


Thông tin người bán :


Tài khoản người dùng : yallstore

Tỉ lệ phản hồi : SilverShooting

Điểm phản hồi : 1724330

Phần trăm phản hồi tích cực : 98.6

Top xếp loại người bán : 1

Model : FK9252

Material : 900D Oxford Cloth & Plastic

Capacity : 40L

Suitable Groups : Neutral

Waterproof : Yes

Weight : 35.27oz / 1000g

Dimensions : (9.84 x 17.72 x 12.20)" / (25 x 45 x 31)cm

Brand : Unbranded

MPN : Does Not Apply