Samsung QN65Q9FN 65" Ultra HD 2160p 4K QLED Smart TV

Trình trạng sản phẩm : New


$ 1849


Thông tin người bán :


Tài khoản người dùng : ielectrica

Tỉ lệ phản hồi : YellowShooting

Điểm phản hồi : 10907

Phần trăm phản hồi tích cực : 100

Top xếp loại người bán : 1

Brand : Samsung

MPN : QN65Q9FNAFXZA

Screen Size : 65 in

Refresh Rate : 120 Hz

Color : Black

Manufacturer Color : Black

Max. Resolution : 2160p (4K)

Features : Wall Mountable

Display Technology : QLED

Audio/Video Inputs : HDMI

Additional Features : Flat Screen

Built-in Digital Tuner : ATSC

Model : QN65Q9FN

Smart TV Features : Internet Browsing

MPN : QN65Q9FN