- 42 %

TCL 40" 1080p HD LED 3-Series Dual-Band Wi-Fi Roku Smart TV w/ 60Hz Refresh Rate

Trình trạng sản phẩm : New


$ 349.99

$ 199.99


Thông tin người bán :


Tài khoản người dùng : wholesale_connection

Tỉ lệ phản hồi : PurpleShooting

Điểm phản hồi : 80601

Phần trăm phản hồi tích cực : 99.4

Top xếp loại người bán : 1

Screen Size : 40 in

Max. Resolution : 1080p

Display Technology : LCD

Smart TV Features : Android TV

MPN : 40S325