- 51 %

Vornado VH2 1500 Watt Compact Whole Room Vortex Electric Portable Space Heater

Trình trạng sản phẩm : New


$ 79.99

$ 39.09


Thông tin người bán :


Tài khoản người dùng : vm-express

Tỉ lệ phản hồi : SilverShooting

Điểm phản hồi : 1880428

Phần trăm phản hồi tích cực : 99.4

Top xếp loại người bán :

Brand : Vornado

Power Source : Electric

Features : Power Indicator

MPN : EH1-0020-01

MPN : EH1002001