- 28 %

Xbox One S 1TB Forza Horizon 4 Console Bundle - Full-game download included

Trình trạng sản phẩm : New


$ 299

$ 214.99


Thông tin người bán :


Tài khoản người dùng : antonline

Tỉ lệ phản hồi : RedShooting

Điểm phản hồi : 268277

Phần trăm phản hồi tích cực : 98.9

Top xếp loại người bán : 1

Product Name : Xbox One

Model : Xbox One S

Hard Drive Capacity : 1TB

MPN : 234-00552

Brand : Microsoft

Platform : Microsoft Xbox One